Uncategorized

SANOK: „Zrutka” na środki ochrony dla ratowników i lekarzy!

Wzorem innych miast uruchomiono „zrzutkę” na zakup środków ochrony indywidualnej dla personelu Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego i Szpitala w Sanoku.

Bieszczadzkie Pogotowie ratunkowe działa na terenie 4 powiatów:

  • sanockiego,
  • bieszczadzkiego,
  • brzozowskiego,
  • leskiego

Jest jednostką, która pełni role pierwszego kontaktu medycznego. W dzisiejszym czasie jest to nie lada wyzwanie.

Szpital w Sanoku jest jedyną jednostką medyczną na terenie działania Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego, który w swoich strukturach posiada oddział zakaźny.

Oddział zakaźny jest oddziałem pierwszego kontaktu dla wszystkich, u których podejrzewamy wirusa COVID-19.

Zbiórka dotyczy zakupu dla wymienionych jednostek środków ochrony indywidualnej takich jak:

  • rękawiczki,
  • maseczki,
  • kombinezony,
  • ochraniacze medyczne itp.

Prosimy Państwa o pomoc!

Przejdź do zrzutki – kliknij.

Podobna zrzutka została uruchomiona dla szpitala w Lesku – kliknij.